Tumblelog by Soup.io
 • blacknail
 • dajmicosodsiebie
 • justMo
 • nothingmore
 • lovesweets
 • Marcysia
 • diammond
 • withoutword
 • intimamente
 • anorexianervosa
 • sunlight
 • magia
 • typromantykaq
 • itter
 • changemylife
 • sentymentalna
 • Tveilight
 • without-something
 • sxp
 • Mulatka
 • szaaatan
 • GaleriaEmocji
 • Iriss
 • dyamihoke
 • precieux
 • mostwanted14312
 • guwno1
 • bananowyczipsxD
 • karmelowelatte
 • dusielecc
 • tereseek
 • marghot
 • summerkiss
 • kazdegodnia
 • Americanlover
 • beckycue
 • weightless
 • colorfuldream
 • everythingelse90
 • september
 • SmerfMaruda
 • missweird
 • kinka
 • onlyhope
 • nosceteipsum
 • doope
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

5623 859a 390
Reposted fromtichga tichga viaskizzo skizzo
6916 4223 390
1932 c2b9 390
Reposted fromfeegloo feegloo viaoski oski
8682 1e0a 390
I see the sun, and if I don’t see the sun, I know it’s there. And there’s a whole life in that, in knowing that the sun is there.
— Fyodor Dostoevsky // The brothers Karamazov
Reposted fromverronique verronique viaSilentForest SilentForest
8838 1a44 390
Reposted frompiehus piehus viaelinela elinela
2626 4934 390
Reposted fromzciach zciach viasanczo sanczo
6910 92fa 390
Reposted fromwoodpile woodpile viapsychicdevil psychicdevil
8481 8500 390
Reposted fromSturmUndDrang SturmUndDrang viaorelh orelh
3864 d83e 390
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaorelh orelh
2705 e54a 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaorelh orelh

May 20 2019

Ujął w dłonie moją twarz i znów mnie pocałował. Głęboko, czule, z uwielbieniem. Nikt nigdy mnie tak nie całował. I wiedziałam, że nikt nigdy już mnie tak nie pocałuje. Bo nie istniał mężczyzna, który mógłby kiedykolwiek wymazać wspomnienie o bliskości z Alanem. On wypalił siebie na mojej skórze, w mojej duszy i sercu.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viacomiendolirica comiendolirica
8088 e579 390
Reposted fromdranger dranger viaorelh orelh
9999 367a 390
Reposted fromamatore amatore viaschwertmeister schwertmeister
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Do tej pory nie wiem czego ode mnie chciał, ale wiedziałam przynajmniej, że ja już od niego niczego nie chcę.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl