Tumblelog by Soup.io
 • blacknail
 • dajmicosodsiebie
 • justMo
 • nothingmore
 • lovesweets
 • Marcysia
 • diammond
 • withoutword
 • intimamente
 • anorexianervosa
 • sunlight
 • magia
 • typromantykaq
 • itter
 • changemylife
 • sentymentalna
 • Tveilight
 • without-something
 • sxp
 • Mulatka
 • szaaatan
 • GaleriaEmocji
 • Iriss
 • dyamihoke
 • precieux
 • mostwanted14312
 • guwno1
 • bananowyczipsxD
 • karmelowelatte
 • dusielecc
 • tereseek
 • marghot
 • summerkiss
 • kazdegodnia
 • Americanlover
 • beckycue
 • weightless
 • colorfuldream
 • everythingelse90
 • september
 • SmerfMaruda
 • missweird
 • kinka
 • onlyhope
 • nosceteipsum
 • doope
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

8466 1bf2 390
Reposted fromryoina ryoina viatalarcio talarcio
0531 a044 390
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viagreywolf greywolf
0995 abf8 390
Reposted fromjotaogoniasta jotaogoniasta viazembata zembata
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
9987 142c 390
Reposted fromtichga tichga viagreywolf greywolf
4472 6880 390

Edvard Munch - Consolation. 

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen vialifeless lifeless
1502 5e8f 390
Reposted fromnutt nutt viagreywolf greywolf
1991 a0d6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
1687 a5bd 390
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin vialittlepaws littlepaws
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
7746 e8f0 390
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialodziakslodziak lodziakslodziak
Czasem nie trzeba siły by przy czymś trwać, czasem trzeba siły by to puścić.
— J.C. Watts
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viacoconutmousse coconutmousse
Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl