Tumblelog by Soup.io
 • incolore
 • dajmicosodsiebie
 • justMo
 • nothingmore
 • lovesweets
 • Marcysia
 • diammond
 • withoutword
 • intimamente
 • anorexianervosa
 • sunlight
 • magia
 • typromantykaq
 • itter
 • changemylife
 • sentymentalna
 • Tveilight
 • without-something
 • sxp
 • Mulatka
 • szaaatan
 • GaleriaEmocji
 • Iriss
 • dyamihoke
 • precieux
 • mostwanted14312
 • guwno1
 • bananowyczipsxD
 • karmelowelatte
 • dusielecc
 • tereseek
 • marghot
 • summerkiss
 • kazdegodnia
 • Americanlover
 • beckycue
 • weightless
 • colorfuldream
 • everythingelse90
 • september
 • SmerfMaruda
 • missweird
 • kinka
 • onlyhope
 • nosceteipsum
 • doope
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viay-xcv-y y-xcv-y
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaphilomath philomath
3455 5fb9 390
A gdy serce Twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— Maria Konopnicka
Reposted frommonstrum monstrum viabzdura bzdura
4532 9be0
Gałczyński
2227 f289 390
Reposted fromWe-love-Coldplay We-love-Coldplay
3367 535a 390
I will try to fix You...♥
Reposted fromaleks17 aleks17 viaWe-love-Coldplay We-love-Coldplay
9752 d971 390
Para para paradise
1338 c84d 390
Reposted fromWe-love-Coldplay We-love-Coldplay

Nobody said it was easy
It's such a shame for us to part
Nobody said it was easy
No one ever said it would be this hard
Oh, take me back to the start

— coldplay
9709 4624 390
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viaucieknijmi ucieknijmi
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaucieknijmi ucieknijmi
4812 ab73 390
Reposted fromkaiee kaiee viaucieknijmi ucieknijmi
0459 df54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur vianihuhu nihuhu
6463 8170 390
18.06.2017 Warsaw, Poland
Reposted fromWe-love-Coldplay We-love-Coldplay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl