Tumblelog by Soup.io
 • blacknail
 • dajmicosodsiebie
 • justMo
 • nothingmore
 • lovesweets
 • Marcysia
 • diammond
 • withoutword
 • intimamente
 • anorexianervosa
 • sunlight
 • magia
 • typromantykaq
 • itter
 • changemylife
 • sentymentalna
 • Tveilight
 • without-something
 • sxp
 • Mulatka
 • szaaatan
 • GaleriaEmocji
 • Iriss
 • dyamihoke
 • precieux
 • mostwanted14312
 • guwno1
 • bananowyczipsxD
 • karmelowelatte
 • dusielecc
 • tereseek
 • marghot
 • summerkiss
 • kazdegodnia
 • Americanlover
 • beckycue
 • weightless
 • colorfuldream
 • everythingelse90
 • september
 • SmerfMaruda
 • missweird
 • kinka
 • onlyhope
 • nosceteipsum
 • doope
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viasziiiz sziiiz
Czasem tak bywa, że ściany są, a domu nie ma.
— Dom
Reposted fromMerlinka Merlinka viasziiiz sziiiz

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viagoraca-czekolada goraca-czekolada
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
8995 2b3c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasummerkiss summerkiss
6683 7a2d 390
Reposted fromslodziak slodziak vialoveveryone loveveryone
6085 e9ea 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialissie lissie
5798 60b4 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialissie lissie
3027 e6e2 390
Reposted frompimpus pimpus vialoveveryone loveveryone
1026 1163 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialissie lissie
5859 8ddb 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaAinsworthCass AinsworthCass
4875 066c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaAinsworthCass AinsworthCass
6968 b7b4 390
Reposted fromakaahea akaahea viagreensky greensky
Przylgnęłam do niego, opierając się o jego bok. Zawsze był dla mnie niczym koc, ciepłe schronienie, do którego mogłam uciec, gdy życie stawało się nieco za chłodne. Tulił mnie, nawet, kiedy sam był potwornie zagubiony.
— Brittainy C.Cherry - "Ogień, który ich spala"
3326 9e35 390
.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagriber griber
5860 fc95 390
Reposted fromkarahippie karahippie viagriber griber
2423 c6d1 390
Reposted fromspacegirlblues spacegirlblues vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl